Website chính thức của nổ hũ 777 org (Việt Nam)

Hướng dẫn thanh toán

Việc thanh toán sẽ thực hiện bằng Việt Nam Đồng thông qua chuyển khoản ngân hàng. Bên chuyển khoản chịu các khoản phí giao dịch theo qui định của ngân hàng.

Khách hàng sẽ thanh toán cho NCC 100% giá trị Hợp Đồng sau khi nhận được + Giấy đề nghị thanh toán + Đơn hàng xác nhận + Hợp đồng được ký bởi 2 bên.
Đánh giá bài viết

back top